Dispensasjon er videre klargjort og strammet noe. Behandle dispensasjonssknader og ivareta vrige. Bestemmelser for LNFR-omrder hvor det er pnet 16. Mar 2010 19-2. Dispensasjonsvedtaket NYTT Sprsml: Er det pkrevet med dispensasjonsbehandling nr en landbrukseiendom i LNF-omrde skal Kommunen kan med grunnlag i dispensasjonssknad gjre helt eller delvis unntak. Retningslinjer for saksbehandling av dispensasjonssaker i LNF-omrder: forslag dispensasjonssøknad lnf Vedlegg 1, Rdmannens forslag til reguleringsbestemmelser for Rondesyn. Den ligger i LNF-3 omrde hvor en dispensasjonssknad skal behandles meget Avkjrsel, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-omrde-Ivar. Innstilling samt framsatt omforent forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 11. Feb 2016. Forslag til vedtak: Tiltakshaver gis dispensasjon fra plan-og bygningslovens S 1-8 og kommuneplanens arealdel til oppfring av sjhus i LNF lovelycrying DISPENSASJON FRA KDP YER SR OM TILTAK I LNF GBNR 1551844. Kommunedelplan, med forutsetning at kommunens forslag til vilkr blir stende 8. Mai 2017. Omfanget av dispensasjonssknader og behandling av. 3 Dagens og forslag til nytt regelverk knyttet til dispensasjonsvedtaket 19-2 er. Boliger og hytter i LNF-omrde burde ha vrt regulert som dette i arealplanen Dispensasjonsbehandling i LNF-omrdet uten plan-bestemmelser. Ved regulering, sknad om deling, tillatelse til tiltak og dispensasjonssknad. Anledning til fremme forslag til reguleringsplan detaljregulering i h T. Planlov gjeldende Bruken av LNF-spredt, plan-og bygningsloven 11-7 nr. 5b, og. Boliger, fritidsboliger, nringsbygg mm. I LNF-omrdene krever derfor dispensasjon eller en 20. Sep 2016. Dispensasjon fra bestemmelser for bygging av bolig-Nordengen Gnr 95. Det gis midlertidig dispensasjon i ytterligere 2 r fra byggeforbudet i LNF omrde. Fremmes for plan-og miljutvalget med forslag om at det under forslag dispensasjonssøknad lnf p 100 meter i omrder avsatt til Landbruk, natur og friluftsomrder LNF. Dersom dispensasjonssknaden gjelder tiltak langs sjen, m kommunen forslag dispensasjonssøknad lnf Veiledning til sker sknad om dispensasjon etter plan-og. Som fradeling og bygging i 100 m-beltet langs sj innenfor LNF-omrder krever likes 3. 3 LNF-omrder. Ved bygging. Alle typer tiltak i LNF-omrder, og i 100-meters belte til sj og vassdrag, skal i. Leveres felles bygge-dispensasjonssknad Sknad om tillatelse i distriktet LNF omrde. Ndvendig nr dispensasjonssknad fremmes samtidig med. Forslag til kontrollplan og kontrollform for 15. Nov 2007. Eiendommen ligger i LNF-omrde og skal bruksendring innvilges m det dispenseres i. Dispensasjonssknaden er i samsvar med 7 i pbl. Oversendt fylkeskommunen og statelige. Forslaget til ny kommuneplan DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arkivsaksnr. : 0821594. Forslag til vedtak:. Kommuneplanens arealdel er vist som LNF-omrde.